Avís legal

– BRESSOL BB és una línia de negoci del Centre Especial de Treball de la Fundació MAP.  

Dades: Fundació Privada MAP, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (número 1.047), classificada com a benèfica de tipus assistencial. NIF G17414905. Domicili social al Polígon Industrial Els Pintors, C/Dalí 6-8, 17500 Ripoll. Telèfon 972 70 31 04 i correu: fundaciomap@fundaciomap.com

– La Fundació MAP informa els usuaris de les pàgines d’Internet de titularitat bressolbb.com de les condicions d’accés i ús de les mateixes.

1.-L ‘accés i l’ús de la Pàgina web de bressolbb.com
Quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de bressolbb.com suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents a cada moment en que l’usuari accedeixi al mateix.
bressolbb.com es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’ús

2.-Propietat Intel·lectual i Industrial.
– Tots els continguts de les pàgines web de bressolbb.com estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a bressolbb.com o a tercers si escau. L’usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

3.-Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts.
– L’usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin si escau dels drets de bressolbb.com o de tercers. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat en disposició a aquest efecte en la pàgina web de bressolbb.com o s’utilitzin habitualment a Internet per a aquesta finalitat, sempre que no impliquin violació de drets de Propietat Intel·lectual / Industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de bressolbb.com i / o la seva informació o serveis oferts.
– L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de bressolbb.com de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i a fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts i a no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial dels seus legítims titulars .c) provocar danys en els sistemes informàtics de bressolbb.com, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics, d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4.-Renúncies i Limitacions de responsabilitat
bressolbb.com no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de – bressolbb.com ni dels continguts proporcionats per tercers.
bressolbb.com no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la pàgina web de – bressolbb.com o de l’ús d’informació o aplicacions que contingui.
bressolbb.com no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts en la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús dels continguts de la seva pàgina web.
bressolbb.com no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d’Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de bressolbb.com siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi , serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d’aplicació.
– L’ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de bressolbb.com i / o de l’accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o links que apareixen a la pàgina bressolbb.com es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat d’aquells que efectuïn aquest tipus d’actes, no sent bressolbb.com responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar d’aquests usos o activitats.

5.-General
Bressolbb.com es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de
la presentació o localització de les mateixes i de les condicions d’accés i ús de la pàgina web de bressolbb.com.
– Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a bressolbb.com a títol gratuït.
– Totes les qüestions relatives a la pàgina web de bressolbb.com es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

 

Política de Privacitat

– Quan una persona es registra a la web de bressolbb.com, les seves dades personals van a formar part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per bressolbb.com sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com tasques d’informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d’activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia.

-En compliment amb la RGPD les dades que ens faciliti passaran a formar part de FUNDACIO PRIVADA MAP: adreça Polígon Industrial Els Pintors, C / Dalí , 6-8 17500 RIPOLL per al seu tractament. Les seves dades seran guardades indefinidament. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l’empresa FUNDACIO PRIVADA MAP adreça Polígon Industrial Els Pintors, C / Dalí , 6-8 17500 Ripoll o per correu electrònic a : veronica.rebollo@fundaciomap.com. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell  de 27 d’abril de 2016).

bressolbb.com podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats del seu Grup d’empreses amb les finalitats anteriorment indicades.
– L’usuari presta el seu consentiment perquè bressolbb.com pugui fer ús de les seves dades de navegació per Internet a fi de remetre, des del navegador i / o el mòdul de programari addicional, a la seva adreça de missatgeria interna, informació i publicitat de bressolbb.com.
bressolbb.com informa a l’Usuari sobre la possibilitat que li assisteix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les dades personals recollides per bressolbb.com de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i altra normativa de desenvolupament. Aquests drets d’accés, rectificació, oposició i cancelació podran ser exercitats per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol.licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça info@bressolbb.com. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document.
– En tot cas, i en compliment del que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, es demanarà als Usuaris el seu consentiment exprés perquè bressolbb.com pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils.
– Si posteriorment, un Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-ho, enviant un correu electrònic a info@bressolbb.com.
bressolbb.com es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en cada moment.

 

 

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text en els quals els navegadors emmagatzemen informació durant les visites a les pàgines web. A les cookies s’hi poden recollir dades com l’adreça IP, l’adreça que s’està visitant, el sistema operatiu, l’idioma de navegació, a més d’altra informació. Aquesta informació no queda associada a cap persona concreta sinó que és únicament informació estadística per analitzar la visibilitat dels diversos continguts del lloc web.

A continuació, us donem informació sobre quines cookies utilitza aquest lloc web així com de la forma de controlar la gestió de cookies i de com eliminar-les completament.

Cookies que utilitza aquest lloc web:

Aquest lloc web utilitza les següents cookies:

 • Cookie de Google Analytics. Google Analytics és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre quines pàgines del lloc web s’han consultat, en quin moment, amb quin navegador, etc. Posteriorment, aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc. als Estats Units.
 • Cookies de l’aplicació “add-this”: Add-this és un servei gratuït que permet compartir les pàgines d’aquest lloc web per diferents mitjans (e-mail, xarxes socials, etc.). Add-this recopila informació estadística de la vostra navegació per oferir-vos en aquest lloc web o en d’altres publicitat adaptada als vostres hàbits de navegació.

Com es poden administrar les cookies al navegador?

L’usuari pot gestionar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. A continuació us mostrem com podeu canviar la configuració de les cookies als principals navegadors del mercat per a la seva versió de PC. En cas que utilitzeu altres navegadors o plataformes, si us plau, consulteu la documentació específica subministrada per l’empresa desenvolupadora del navegador. La informació mostrada aquí per a la configuració és per a les versions existents en el moment de la confecció d’aquesta documentació. És possible que les instruccions difereixin en futures versions dels navegadors. En aquest cas, si us plau, consulteu l’apartat de suport corresponent de l’empresa desenvolupadora.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Google Chrome:

 • Cliqueu al menú situat a la barra d’eines.
 • Seleccioneu Configuració.
 • Cliqueu a Mostrar opcions avançades.
 • A la secció Privacitat cliqueu al botó Configuració de contingut.
 • A la secció Cookies es poden configurar les opcions.

Més informació sobre Google Chrome.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Mozilla Firefox:

 • A la part superior de la finestra de Firefox cliqueu al menú Eines.
 • Seleccioneu Opcions.
 • Seleccioneu el panell Privacitat.
 • A l’opció Firefox podreu escollir Usar una configuració personalitzada per a l’historial per configurar les opcions.

Més informació sobre Mozilla Firefox.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Internet Explorer:

 • A la part superior de la finestra d’Internet Explorer cliqueu al menú Eines.
 • Aneu a la pestanya Seguretat i utilitzeu l’opció Eliminar l’historial d’exploració per eliminar les cookies.

Més informació sobre Internet Explorer.

Si bloquegeu l’ús de cookies al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.