Compromís social i mediambiental

Fundació MAP

La Fundació MAP, una entitat compromesa amb el territori

Bressol B&B és un projecte d’empresa social gestionat per la Fundació MAP, entitat sense ànim de lucre que treballa per oferir els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social del Ripollès puguin millorar la seva qualitat de vida. Una empresa compromesa que aplica polítiques de gestió socialment responsable en els àmbits econòmic, social i ambiental.

La Fundació MAP engloba diferents serveis: laborals, diürns, residencials i d’atenció a la infància. Pel que fa als laborals, l’entitat disposa d’un centre especial de treball, el CETMAP, que ofereix una xarxa d’activitats productives i de serveis que harmonitza els valors socials, econòmics i comercials, amb la generació de riquesa i la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat en el territori, entre les quals hi ha el Bressol B&B.

www.fundaciomap.com

Fundació MAP

Restaurant i lloguer de biciletes

El CETMAP aposta per línies de negoci generadores d’ocupació a la comarca del Ripollès, com el turisme i el medi ambient. Una d’aquestes és el restaurant i cafeteria CAT Can Guetes, que disposa de lloguer de bicicletes i de burricletes, i que és el lloc d’acollida dels hostes del Bressol B&B.

http://cat.fundaciomap.org

Fundació MAP

Decoració sostenible i original

Una altra és Segonamà, que es basa en la recuperació, el reciclatge, la restauració i la transformació d’objectes i mobiliari que van a parar a les deixalleries del Ripollès, gestionades per la Fundació MAP.

L’any 2010 va néixer la botiga Segonamà i uns anys més tard el magatzem Totsegonamà, unes activitats comercials situades a Ripoll que combinen responsabilitat social, mediambiental i social. Sota la cultura del reciclatge aconsegueixen que els objectes en desús puguin tornar a servir per a alguna cosa al mateix temps que es creen llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Bona part de la decoració del Bressol B&B prové de Transformart, una línia de reciclatge creatiu de Segonamà que consisteix en la transformació d’objectes en desús, del traster o de la deixalleria en objectes únics i originals. Una marca que s’està començant a desenvolupar i que aviat es podrà visualitzar a www.transformart.cat.

http://segonama.fundaciomap.com